Over Talentpointer

Talentpointer verzamelt gegevens van organisaties via de site www.talentpointer.nl

Een organisatie maakt een profiel aan door invulling van de Talentpointer Diagnose. Op 9 thema´s (zie hiernaast) worden in totaal 63 vragen gesteld.

Respondenten geven antwoord door een score op een 5 punts Likert-schaal aan te geven (van ´in zeer beperkte mate´ tot ´in zeer sterke mate´).

Na afronding van de vragenlijst kan een respondent een account aanmaken en een aantal organisatiekenmerken invoeren, ten behoeve van het opstellen van benchmark gegevens (bv. branche en bedrijfsgrootte). De Talentpointer Diagnose bestaat uit de volgende 9 thema´s: Strategie, Personeelsplanning, Processen & ICT, Organisatie & Structuur, Doelgroep & Communicatie, Employer Branding, Media, Externe Inhuur en Management Informatie.

Per thema wordt op basis van de aangegeven antwoorden punten toegekend. De Talentpointer Diagnose bestaat uit een lijn in het hierboven geschetste diagram die de scores op de verschillende thema´s van een organisatie met elkaar verbindt. Per thema is inzichtelijk of de score van een organisatie ´onvoldoende´, ´voldoende´ of ´goed´ is. Het aanmaken van een Talentpointer Profiel is kostenloos.

Talentpointer Benchmark

De Talentpointer Benchmark gaat verder dan de Talentpointer Diagnose. Bij de Talentpointer Benchmark wordt de score van een individuele organisatie afgezet tegen de scores van een referentiegroep. Talentpointer Benchmark kent 3 referentiegroepen:

  1. generieke peergroup: een algemene benchmark (uw score afgezet tegen alle andere Talentpointer Diagnoses in de database)
  2. specifieke peergroup: benchmark ten opzichte van organisaties met dezelfde bedrijfsgrootte en of actief in dezelfde branche
  3. persoonlijke peergroup: benchmark ten opzicht van een eigen referentiegroep (bv. een lokale ondernemersvereniging, branchevereniging of regionale werkgeversorganisatie)

De vragen van de Talentpointer Diagnose zijn samengesteld op basis van praktijkervaringen (de vragen zijn niet gevalideerd cq. de samenstelling van de vragen is niet op wetenschappelijke basis getoetst).

Beveiliging van gegevens

Binnen de site van Talentpointer zijn alle persoonlijke gegevens beschermd met een gebruikersnaam en een persoonlijk wachtwoord. Het wachtwoord wordt door gebruikers zelf gekozen. Gebruikers van Talentpointer wordt afgeraden deze informatie met derden te delen. De server waar de website van Talentpointer op wordt gehost bevindt zich in een hypermodern datacenter. Dit datacenter is met uptodate beveiligingsoftware beschermd tegen aanvallen van buitenaf.

Het ontwikkelteam

De Talentpointer website is gebouwd door:

CAMPO Internet
Nijverheidstraat 16B
3071 GC  Rotterdam
Contact: ing. Marijn Kampers
Email: info@campointernet.nl

De Talentpointer huisstijl is ontwikkeld door:

Hugo van der Kooij
Email: hugo.vander.kooij@kpnmail.nl

Achtergrondinformatie

De gedachte achter Talentpointer is dat mensen het verschil maken tussen een gemiddelde en excellente organisatie. Your people, your profit. Op basis van ervaringen met tientallen organisaties heeft Yvo Kühling de Talentpointer Diagnose ontwikkeld. Bedrijven die werken met Talentpointer zijn in staat om in zeer korte tijd verbeterpunten voor HR strategie en uitvoering scherp te krijgen. Het maken van de Talentpointer Diagnose is gratis en verplicht bedrijven tot niets; desgevraagd kan Talentpointer ondersteunen bij het implementeren van aanbevelingen.

Yvo Kühling (1970) studeerde bedrijfskundige economie aan de Vrije Universtiteit te Amsterdam. Hij begon zijn loopbaan bij Randstad Uitzendbureau, waar hij aan de basis stond van diverse nieuwe bedrijven als Randstad Callflex en NewMonday.com. Daarna werd hij binnen Wegener Dagbladen eindverantwoordelijk voor het segment Arbeidsmarkt (regionale dagbladen en Jobtrack), een positie die hij naderhand ook binnen de Persgroep bekleedde (Volkskrant, Trouw, AD en VKbanen.nl). In 2006 werd hij bestuurslid van de Stichting Jaarprijzen Personeelscommunicatie. Drie jaar geleden vestigde Yvo Kühling zich als zelfstandig ondernemer en in 2009 richtte hij Talentpointer op.

Yvo Kühling is getrouwd en heeft 4 kinderen.

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Talentpointer BV zijn van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Den Haag en in te zien via www.talentpointer.com/algemenevoorwaarden.

disclaimer     © talentpointer 2012 - 2020